LA IRONIA

Per començar,una persona irònicaés aquella que no acabade trobar el seu lloc dins la societat,per això utilitza la ironia,per fer-se el graciós,i d’aquesta manera guanyar-se un lloc,diguem-ne de prestigi,entre la multitud,a costa de ferirels sentiments d’altres éssers,que poc l’importen,per tal que el seu plapugui seguir endavant.La ironia,és una forma de burla,sempre dirigidaa una persona en […]