La mare

Déu no pot amb tot,
per això va crear les mares»
Mare, aquesta paraula que
només dir-la
s’omple la vida de felicitat